سرویس خرید و فروش پستی
اینترنتی ایران مارکت سنتر

 
فروشنده : عصر شاپ1

پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

خلاصه پروژه

نام محصول: محصولات ریخته گری ( شامل آلومینویم ، و فلزات رنگین )

ظرفیت پیشنهادی پروژه: قطعات ریخته شده الومینیومی 300 تن در سال ، قطعات ریخت شده برنجی 100 تن در سال

موارد کاربرد: در صنعت خودرو ، در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی ف در لوازم خانگی ، قطعات صنعتی

مواد اولیه مصرفی عمده: شمش آلومینیوم ، شمش برنج

اشتغال زایی: 25 نفر

زمین مورد نیاز: 2000 مترمربع

میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 315 تن در سال شمش آلومینوم ، 105 تن در سال شمش برنج

سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5853 میلیون ریال

--------------------------------------------------------------------------------

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

معرفی محصول

نام و کد محصول

آلومینیوم

نمونه‌ای از قطعات آلومینومی تولید شده از روش ریخته گری معمولی

فلزات رنگین

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

بررسی قیمت‌های داخلی

مروری بر قیمت‌های جهانی

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات

آلومینیوم

الف) کاربرد در صنعت خودرو

ب) کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی

ج) کاربرد در لوازم خانگی

خاصیت خود روغن کاری

عدم سائیدگی شفت

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

بررسی اهمیت استراتژیکی صنعت ریخته گری

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

کشورهای تراز اولی تولید کننده اولی خودرو

جدول شماره 1- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان ( نام کشور ، میزان تولید خودور )

کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی

کشورهای عمده تجهیزات تاسیساتی ( شیر آلات و اتصالات آنها )

کشورهای عمده تولیدکننده یراق آلات

معرفی شرایط صادرات

جدول معرفی شرایط مودر نیاز صادرات قطعات خودرو ( شرایط لازم ، شرح )

بخش دوم

وضعیت عرضه و تقاضای محوصالت تولید شده در صنعت ریخته گری

بررسی ظرفیت‌های بهره برداری

الف) ریخته گری آلومینیوم

ب) فلزات رنگین

بررسی روند تولید واقعی محصولات ریخته گری در کشور

جدول شماره 6– روند تولید واقعی محصولات ریخته گری در کشور

نمودار روند تولید واقعی محصولات ریختگری

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

نمودار فرآیند تولید محصولات ریخته گری

نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید محصول

جدول شماره 7- فهرست ماشی نآلات تولید محصولات ریخته گری ( ماشین آلات لازم ، شرکت سازنده ، امکان ارتباط )

بررسی وضعیت طر حهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا

جدول شماره 8- وضعیت طر حهای در حال ایجاد

ب) وضعیت کل طر حهای در حال ایجاد تولید محصولات ریخته گری فلزات رنگین در کشور

جدول شماره 9- وضعیت طر حهای در حال ایجاد

پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال

ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد

جدول شماره 10 – پیشبینی سال بهره برداری از طرح‌های در حال ایجاد

الف – قطعات ریخته شده آلومینیومی

جدول شماره 11 - پیش بینی به بهره برداری رسیدن طرحهای در حال ایجاد

ب – قطعات ریخته شده فلزات رنگین

برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی

الف) برآورد میزان مصرف در هر خودرو ( واحد خودرو )

جدول شماره 15 - میزان مصرف مواد مختلف در تولید یک خودرو سواری ( نام مواد ، مصرف در هر خودرو به درصد )

ب) برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو

برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات ریخته گری آلومینیوم

جدول شماره 20 - جمع بندی مصرف قطعات ریخته گری در کشور

برآورد میزان مصرف کل قطعات ریخته شده فلزات رنگین در کشور

بررسی روند صادرات

الف) صادرات قطعات خودرو

ب) صادرات قطعات ریخته گری غیر خودروئی

قطعات الومینیومی

قطعات برنجی

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات

برآورد نیاز به قطعات ریخته شده آلومینیوم

الف- برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده

الف- 1- پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان

الف- 2- بازار خدمات پس از فروش خودرو

ب- برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده

ج) جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل برای قطعات ریخته شده آلومینیوم در آینده

برآورد نیاز به قطعات ریخته شده فلزات رنگین

برآورد قابلیت صادرات در آینده

الف – قطعات ریخته شده آلومینیومی

ب- قطعات ریخته شده فلزات رنگین

جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مو رد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار

بخش سوم

بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

بررسی روش تولید محصولات ریخته گری

نمودار فرآیند قطعات به روش ریخته گری

شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید

ذوب شمش آلومینیوم یا برنج در کوره

انتقال مذاب به قسمت ریخته گری

ریخته گری مذاب به داخل قالب

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن

ماشینکاری

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول

جدول شماره 30 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید ریخته گری ( نقاط قوت ، نقاط ضعف )

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

جدول شماره 31 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید محصولات ریخته گری شده ( اقلام سرمایه ثابت ، هزینه ها )

زمین

محوطه سازی

جدول شماره 32 - هزینه‌های محوطه سازیی

ساختمانهای تولیدی و اداری

جدول شماره 34 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد ریخته گری ( نام و نوع ماشین آلات، منبع تأمین ، تعداد مورد نیاز ، قیمت واحد ، قیمت کل )

حداقل تجهیزات مورد نیاز

جدول حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد ریخته گری ( شرح تجهیزات ، تعداد ، قیمت واحد ، قیمت کل )

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

تاسیسات

جدول تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه سازی به روش ریخته گری ( تأسیسات مورد نیاز ، شرح ، هزینه‌های مورد نیاز )

وسایل اداری و خدماتی

ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی

هزینه‌های قبل از بهره برداری

هزینه‌های پیش بینی نشده

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی پروژه

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن

معرفی نوع ماده اولیه عمده

معرفی منابع تأمین مواد اولیه

برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی

برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

بازارهای فروش محصول

الف) بازار خودروسازان

ب) بازار خدمات پساز فروش خودرو

ج) بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی و سازندگان تجهیزات تأسیساتی

بازار تأمین مواد اولیه

احتیاجات و نیازمندی‌های دیگر پروژه

امکانات زیر بنایی مورد نیاز

حمایت‌های خاص دولتی

وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

جدول نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ( تخصص‌های لازم ، تعداد نفر )

بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز پروژه

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن

وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

حمایت‌های مالی

قیمت فروش : ١۵٠,٠٠٠ ریال
برای سفارش دادن و خرید اینترنتی پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری بروی تصویر زیر کلیک کنید.

خرید اینترنتی
پرداخت پول پس از دریافت کالا

گروه : آموزشی اشتغال

کالاهای مشابه پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری خلاصه پروژه نام محصول: محصولات ریخته گری ( شامل آلومینویم ، و فلزات رنگین ) ظرفیت پیشنهادی پروژه: قطعات ریخته شده الومینیومی 300 تن در سال ، قطعات ریخت شده برنجی 100 تن در سال موارد کاربرد: در صنعت... ادامه مطلب

پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی به همراه اسلایدها و فایل های آموزشی  
فروشنده : عصر شاپ1
خلاصه پروژه نام محصول: قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چدن به روش ریخته گری ظرفیت پیشنهادی پروژه ( ظرفیت عملی ): 110 تن در سال موارد کاربرد: صنعت خودرو ، صنعت کشتی سازی ، صنعت ماشین سازی ، صنعتی ماشین سازی و تجهیزات ، صنایع ریلی و سایر صنایع مرتبط... ادامه مطلب

بصورت دست نویس و به همراه تصاویر آموزشی عالی از درس ریخته گری ،اسکن و آماده شده  
هم اکنون جزوه کامل به صورت دست نویس و به همراه تصاویر آموزشی عالی از درس ریخته گری برای شما عزیزان اسکن و آماده شده است. مراجع: ریخته گری و آلیاژ های غیر آهنی تالیف :دکتر مجازی ریخته گری فولاد تالیف:دکتر رئوف پرورش طراحی سیستم های راه گاهی چدن ها... ادامه مطلب

کارآفرینی شرکت محصولات غذایی بهگل خراسان تولید انواع کنسرو وکمپوت های گیاهی 85ص  
فروشنده : عصر شاپ
کارآفرینی شرکت محصولات غذایی بهگل خراسان تولید انواع کنسرو وکمپوت های گیاهی 85صفحه خلاصه طرح : تاریخچه : کارخانه تولیدی بهگل خراسان واقع در شهرک صنعتی طوس در سال 1351 تاسیس گردیده که تحت حمایت آستان قدس رضوی بود. که بعدها به علت پیشرفت در کار و... ادامه مطلب

پروژه کارآفرینی تولید انواع نان  
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی تولید انواع نان (نان باگت-نان بروتشن-نان ساندویچی-نان همبرگری-نان شیرمال نان رژیمی-) فروش پروژه احداث و راه اندازی فروشگاه زنجیره ای به صورت word طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و... ادامه مطلب

این مجموعه شامل مجموعه فایل های مرتبط با این طرح توجیهی و کارآفرینی میباشد  
فروشنده : عصر شاپ1
فهرست مقدمه . ...................................................................................................................................................................................................................................... ٦ ١‐... ادامه مطلب

کارآفرینی شرکت تولید انواع بستنی به همراه اسلایدها و فایل های آموزشی  
فروشنده : عصر شاپ1
خلاصه ی طرح نام محصول: انواع بستنی ظرفیت پیشنهادی طرح: 10 میلیون عدد در سال ( معادل 880 تن در سال ) موارد کاربرد: صنایع غذایی مواد اولیه مصرفی عمده: شیر ، شکر ، خامه و سایر افزودنیها اشتغال زایی: 23 نفر زمین مورد نیاز : 4000 مترمربع سرمایه گذاری... ادامه مطلب

طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدنی  
فروشنده : آیتک
مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب با... ادامه مطلب

پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژبه همراه اسلایدهاو فایل های آموزشی  
فروشنده : عصر شاپ1
خلاصه پروژه نام محصول: بازیافت انواع مختلف آلیاژها ( شامل بازیافت فولاد و چدن ) ظرفیت پیشنهادی پروژه: بازیافت چدن و فولاد 1875 تن در سال موارد کاربرد: کارگاه های ریخته گری مواد اولیه مصرفی عمده: انواع قراضه آهن و چدن اشتغال زایی: 22 نفر زمین مورد... ادامه مطلب

به زبان فارسی  
فروشنده : نور مارکت
مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و مزایای بی نظیری از کسب در آمد دسترسی پیدا می کنید توضیحی کوتاه پیرامون کار آفرینی کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای... ادامه مطلب

 
فروشنده : نیکا
جزوه کامل ریخته گری رشته مهندسی مواد هم اکنون جزوه کامل به صورت دست نویس و به همراه تصاویر آموزشی عالی از درس ریخته گری برای شما عزیزان اسکن و آماده شده است. مراجع: ریخته گری و آلیاژ های غیر آهنی تالیف :دکتر مجازی ریخته گری فولاد تالیف:دکتر رئوف... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید انواع توری فلزی خلاصه پروژه نام محصول: تولید توری فلزی ظرفیت پیشنهادی پروژه: 1950 تن در سال موارد کاربرد: بسته بندی برخی مواد ، استفاده در پشت گچ بری ها و گچ کاری های ساختمان ، استفاده در حصارها و محافظت ها ،... ادامه مطلب

همراه با گارانتی  
فروشنده : مرکز مارکت
طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدنی+هدیه اصل(نوشت افزار اصل ) مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های لازم... ادامه مطلب

طرح و پروژه کارآفرینی پروژه تولید فیلتر هوا به صورت word  
فروشنده : عصر شاپ1
طرح و پروژه کارآفرینی پروژه تولید فیلتر هوا به صورت word خلاصه پروژه نام محصول: فیلتر هوا ظرفیت پیشنهادی پروژه: 500000 عدد فیلتر های پلاستیکی در سال ، 125000 فیلتر های فلزی در سال موارد کاربرد: انواع خودرو مواد اولیه مصرفی عمده: مواد پلیمری ،... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی واحد تولیدی محصولات الکتریکی فروش پروژه احداث و راه اندازی فروشگاه زنجیره ای به صورت word طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و مزایای بی نظیری از کسب در آمد دسترسی پیدا می کنید ... ادامه مطلب

پروژه کارآفرینی پروژه کارآفرینی راه اندازی خط تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن  
فروشنده : عصر شاپ1
فهرست مطالب خلاصه شرکت جدول اعضای شرکت ( مدیریت ، کارشناس ، تکنیسین ، کارگر ماهر ف کارگر ساده ، کل کارگران ) زمین وساختمانهای شرکت به متر مربع ( زمین ، سالن تولید ، کل انبارها ، کل زیربنا ) مالکیت شرکت خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی... ادامه مطلب

پروژه کار آفرینی و راه اندازی خط تولید انواع لوله واتصالات پلی پروپیلن  
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کار آفرینی و راه اندازی خط تولید انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن خلاصه ی طرح نام محصول: لوله و اتصالات پلی پروپیلن ظرفیت پیشنهادی طرح: 1100 تن در سال موارد کاربرد: شبکه های آب رسانی سرد و گرم، شبکه های آب رسانی شهری و آبیاری صنعتی، تأسیسات... ادامه مطلب

همانطور که می دانید Scrum یکی از روشهای توسعه محصولات نرم افزاری می باشد  
عنوان اصلی : Scrum Certification همانطور که می دانید Scrum یکی از روشهای توسعه محصولات نرم افزاری می باشد ، Scrum به تیم های توسعه امکان ساخته قطعه قطعه یک محصول را می دهد . Scrum یکی از بهترین روشهای موجود برای کار تیمی بر روی پروژه های بزرگ و... ادامه مطلب

به زبان فارسی-20محصول هدیه در 1 دی وی دی  
فروشنده : نور مارکت
مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون ایجاد کسب و کار مناسب... ادامه مطلب

مجموعه بیش از 100 پروژه کارآفرینی قیمت هر پروژه 150 تومان  
فروشنده : شتاب
1 پایان نامه بررسی کارآفرینی دانشجویان 71 2 تأسیس کارخانه سوسیس و کالباس 50 3 تولید دوچرخه 8 4 کارآفرینی ریو 21 5 کارآفرینی و توسعه 19 6 کارخانه عطر بیک 42 7 کفش شادانپور 15 8 کیک و کلوچه 54 9 پرورش ماهی 61 10 هوش هیجانی ابزاری نوین در... ادامه مطلب

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید صابون بهداشتی در 82 صفحه برای ارائه پروژه کارآفرینی  
فروشنده : عصر شاپ
{ فصل اول } ویژگی های فرایند ‚ نکات فنی و شرایط عملیاتی : مواد اولیه پس از ورود به واحد انبار ذخیره و آنگاه بطور جداگانه توزین ووارد تانکهای ذوب مربوطه ( چربی -سود -آب نمک ) می گردند . عمل ذوب توسط بخار انجام می گیرد و مواد توسط پمپ های انتقال... ادامه مطلب

ظرفیت تولید: 3120 هزار عدد درصد تأمین مواد  
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید ژل کتیرا خلاصه پروژه محصول: ژل کتیرا ( 200 گرمی ) ظرفیت تولید: 3120 هزار عدد درصد تأمین مواد اولیه: 100% درصد داخلی سرمایه گذاری کل پروژه: 6945.4 میلیون ریال هزینه های تولید: 26274.6 میلیون ریال ... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی تولید چیپس فروش پروژه احداث و راه اندازی فروشگاه زنجیره ای به صورت word طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و مزایای بی نظیری از کسب در آمد دسترسی پیدا می کنید توضیحی کوتاه پیرامون... ادامه مطلب

مجموعه کامل بیش از 15 جزوه اسکن شده یا تایپ شده ارسال بروی یک CD + هدیه  
فروشنده : قاصدک
مجموعه کامل بیش از 15 جزوه اسکن شده یا تایپ شده در سه درس : 1- ریختگری 2- خواص فیزیکی مواد 3- خواص مکانیکی مواد ** هدیه: مجموعه کتب الکترونیکی در موضوعات مختلف عمومی... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی فروش پروژه احداث و راه اندازی فروشگاه زنجیره ای به صورت word طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و مزایای بی نظیری از کسب در آمد دسترسی پیدا می کنید توضیحی کوتاه... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی تولید و ساخت کمپوت و کنسرو طرح های کار آفرینی جزء مواردی هستند که شما بلادرنگ با این گونه از طرجهها به وامها و مزایای بی نظیری از کسب در آمد دسترسی پیدا می کنید توضیحی کوتاه پیرامون کار آفرینی کارآفرینی فرایندی است که فرد... ادامه مطلب

پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید لفافه بسته بندی با پایه آلومینیوم  
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید لفافه بسته بندی با پایه آلومینیوم خلاصه پروژه محصول: لفافه با پایه آلومینیوم ظرفیت تولید: 1000 تن درصد تأمین مواد اولیه: داخلی 0.1% داخلی ، 99.9% خارجی سرمایه گذاری کل پروژه: 22489.1 میلیون ریال هزینه های... ادامه مطلب

ظرفیت پیشنهادی: 1400 تن در سال موارد کاربرد: تولید کارتن های بسته بندی  
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید کاغذ فلوتینگ خلاصه پروژه نام محصول: کاغذ فلوتینگ ظرفیت پیشنهادی: 1400 تن در سال موارد کاربرد: تولید کارتن های بسته بندی مواد اولیه مصرفی عمده: خمیر کاغذ، رزین ، سولفات آلومینیوم اشتغال زایی: 30 نفر زمین مورد... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید کیت CNG فهرست مطالب 1- معرفی محصول 1-1- مشخصات کلی محصول گاز طبیعی CNG - Compressed Natural Gas جدول 1 - اجزای تشکیل دهنده CNG اثرات اجزاء متشکلمه گاز بر مجموعه قطعات سیستم بودار کننده گاز طبیعی ( مرکاپتان )... ادامه مطلب

پروژه تولید یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان مناسب تمامی دانشجویان کارآفرین  
فروشنده : عصر شاپ
فهرست: 1)بخش معرفی....................................................4 (1-1)نام ونشانی متقاضیان (2-1)مشخصات اجرای طرح (3-1)ترسیم کروکی (4-1)عنوان کالا: یخچال خانگی (5-1)میزان اشتغال زایی طرح 2)خلاصه... ادامه مطلب

 
فروشنده : عصر شاپ1
پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید چربی گیرهای صنعتی خلاصه طرح نام محصول: چربی گیرهای صنعتی موارد کاربرد: تمیز کردن آلودگی ها و چربی ها از روی سطح فلزات مواد اولیه مصرفی عمده: سلیکات سدیم، نمکهای فسفات ، نمکهای کربنات، دترجنت نانیونیک، افزدونی... ادامه مطلب

 


پاساژ اینترنتی رایانک مجموعه ای از بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران
رایانک